Postgraduate Programmes

Lebih banyak program akan ditawarkan terutama program-program yang berkaitan pengajian ekistik, termasuklah hartanah dan ukur bahan. Antara fokus penyelidikan semasa di fakulti adalah senibina vernakular, ruang yang mematuhi nilai-nilai Islam, dan pengurusan dan penilaian hartanah. Kami mengalu-alukan mahasiswa yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang-bidang tersebut.

Program Pascasiswazah yang akan ditawarkan adalah seperti berikut.

Program Ijazah Sarjana

  • Ijazah Sarjana Alam Bina
  • Ijazah Sarjana Pengurusan Alam Bina

Program Doktor Falsafah

  • Doktor Falsafah dalam Alam Bina
  • Doktor Falsafah dalam Pengurusan Alam Bina

Maklumat lanjut berkenaan penyelia dan kepakaran boleh diperolehi di sini.