Programmes in FAE

Fakulti Senibina dan Ekistik menawarkan beberapa program berkaitan senibina dan pengajian ekistik.

Undergraduate

Sebanyak tiga (3) program telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT). Senarai program adalah seperti berikut:

Postgraduate

Lebih banyak program akan ditawarkan terutama program-program yang berkaitan pengajian ekistik, termasuklah hartanah dan ukur bahan. Antara fokus penyelidikan semasa di fakulti adalah senibina vernakular, ruang yang mematuhi nilai-nilai Islam, dan pengurusan dan penilaian hartanah. Kami mengalu-alukan mahasiswa yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang-bidang tersebut.

Program Pascasiswazah yang akan ditawarkan adalah seperti berikut:

  • Ijazah Sarjana Alam Bina
  • Ijazah Sarjana Pengurusan Alam Bina
  • Doktor Falsafah dalam Alam Bina
  • Doktor Falsafah dalam Pengurusan Alam Bina